Kilden – Skolen for uledsagede flygtninge

Kilden tilbyder unge uledsagede flygtninge et 3-årigt skoleforløb som afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve for 9.klasse. Herved bliver eleverne rustet til at gå videre i et uddannelsesforløb. Under skoleforløbet sørger vi for, at eleverne kommer ud i forskellige praktiker, så de får mulighed for at danne sig et indtryk af det danske arbejdsmarked.

Samtidig arbejder vi med elevernes identitetsudvikling, da mange er plaget af alvorlige traumer som følge af krig i hjemlandet og flugten til Danmark samt opholdet på asylcentre.
 
Skolen med plads til 30 elever blev startet i august 2012 af Leder Tonny Christensen og psykolog Jannike Fogh. På Kilden Topshøj indgår vi i et tæt samarbejde med SSP, Sorø som varetager elevernes interesser udenfor skoletiden. SSP tilbydes kurser i fællesskab med personalet på skolen, så vi udvikler en fælles faglig forståelse samtidig med, at vi kan trække på samme hammel.

Læs mere her